Groep 7

 

In deze groep werkt één leerkracht juf Evelien en een leerkracht in opleiding meester Guilliano. 
Ons lokaal kun je vinden op de eerste etage rechts van de trap en links na de branddeur het tweede lokaal. Het is een ruim lokaal met veel plekken om rustig te kunnen werken. 
In onze klas besteden we veel tijd aan rekenen, taal en spelling. Ook hebben we in groep 7 vaklessen kunst, dans en muziek. We krijgen ook aparte lessen burgerschap en maatschappijleer, zo leren we meer over hoe we in ons land met elkaar omgaan en hoe de dingen geregeld zijn  en wat wij daaraan kunnen bijdragen.
Nieuw in groep 7 is het Fietsexamen.
In het voorjaar doe je zowel een theoretisch als een praktisch examen.

In april maak je de Drempeltoets. Dit is een toets die meetelt voor je voorlopige advies voor de middelbare school. In deze toets testen we je kennis van rekenen, spelling, taalvaardigheid en begrijpend lezen. 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Thema ruimte en planeten
Beroependag