Achtergrondinformatie

Informatica

Ook informatica heeft een plaats in ons onderwijs. Immers de computer is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook biedt de computer ons mogelijkheden om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Wij leren de kinderen vanaf groep 1 om met de computer om te gaan. Iedere groep beschikt over voldoende leerlingdevices met op de groep afgestemde software, al dan niet behorend bij de gebruikte methodes. De groepen 1 en 2 hebben I pads. De hogere groepen hebben beschikking over chromebooks voor elk kind. Alle groepen zijn voorzien van een digibord.

Culturele vorming

De Duinroos maakt jaarlijks een keuze uit het door H’art aangeboden programma. Er wordt een selectie uit de dans, muziek en toneelvoorstellingen gemaakt. Alle groepen brengen in een schooljaar een bezoek aan een toneel of dansvoorstelling. Ook een muziekvoorstelling of een film behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast brengen de groepen 6,7 en 8 jaarlijks een bezoek aan 1 van de Amsterdamse musea, het Rijksmuseum, het Stedelijk museum of het van Goghmuseum. Aan het einde van de basisschool hebben alle kinderen dus deze drie musea bezocht. De lagere groepen blijven dichter bij huis en gaan op bezoek bij het Zandvoorts museum en het Juttersmuseum. Ook worden het Teylersmuseum en het Frans Halsmuseum in Haarlem bezocht.

Vakdocenten dans, kunst en muziek

De Duinroos besteedt aan de disciplines dans, kunst en muziek extra aandacht met behulp van vakdocenten. Alle groepen hebben wekelijks een vakdocent dans, kunst of muziek in  de klas die de kinderen meenemen in hun creatieve werelden. Op deze manier ontdekken kinderen bij zichzelf nieuwe talenten.

Geestelijke stromingen

Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke- en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde geestelijke stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen onze samenleving en hun eigen plek hierin beter kunnen begrijpen en dat zij hier als volwaardige burgers aan deel leren nemen. In onze methodes voor de kennisgebieden wordt hieraan ook aandacht besteedt.

Schooltuin

Sinds januari 2014 heeft OBS De Duinroos tegenover de school een omheinde schooltuin. Hierin kweken de leerlingen allerlei groenten en kruiden. Ook is er een deel van het terrein ingericht als natuurlijke speelplaats. Er is ook een heuse modderkeuken in de schooltuin, waar de kinderen naar hartenlust kunnen kliederen met zand en water.

Bibliotheek op School “Het Boekenparadijs”

De Bibliotheek op School is een bibliotheek voor en door kinderen van onze school. De bibliotheek is gevestigd op de begane grond van ons schoolgebouw. Deze bibliotheek wordt gerund door de leerlingen van groep 8, zij hebben hiervoor een opleiding gehad bij de Openbare Bibliotheek. Alle groepen brengen iedere 3 weken een bezoek aan Bibliotheek op School. Daarnaast bepalen de kinderen welke activiteiten er plaatsvinden, welke boeken er worden aangeschaft en hoe de bibliotheek wordt ingericht. Volwassenen hebben alleen op de achtergrond een begeleidende rol. Er is wetenschappelijk bewezen dat een BoS een positief effect heeft op de leesontwikkeling van kinderen. Kinderen die deelnemen aan een BoS lezen meer in hun vrije tijd dan kinderen van vergelijkbare scholen die niet deelnemen aan een BoS. Ook hebben zij een positievere houding ten aanzien van boeken.

Cultureel Erfgoed Zandvoort

Zandvoort breed is er een erfgoedleerlijn opgezet. Deze leerlijn is opgezet in samenwerking met de andere Zandvoortse scholen en de verschillende cultuurhistorische instellingen binnen Zandvoort en omgeving. Hierbij staat het Zandvoortse erfgoed hoog in het vaandel. Na 8 schooljaren hebben de leerlingen de complete leerlijn doorlopen en zijn zij op de hoogte van de geschiedenis van het mooie dorp waarin zij opgroeien.

Schoolreisjes

Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 is er een ééndaagse schoolreis. Voor de kinderen van groep 8 is er een meerdaagse schoolreis.

Monument

In 1986 werd door de school het vliegeniersmonument in de Waterleidingduinen geadopteerd. Hier lieten 6 jonge Engelse vliegeniers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het leven. Eind april / begin mei wordt door groep 8 een krans bij dit monument gelegd. Zij zijn een jaar lang de groep die de school representeert voor wat betreft deze adoptie. Na een jaar dragen zij de zorg voor het monument over aan de nieuwe groep 8.

Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 leggen in april een theoretisch en een praktisch verkeersexamen af. Het praktisch examen wordt georganiseerd door de Zandvoortse basisscholen i.s.m. Veilig Verkeer Nederland en vindt plaats op vrijwel alle basisscholen in Nederland.

Sportdag

Jaarlijks vindt een sportdag plaats voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Zandvoortse basisscholen. Hierbij wordt hulp van ouders gevraagd. Op deze dag wordt er voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 een sport en speldag georganiseerd op school. Ook hierbij is hulp van ouders welkom.

Interscolaire sporttoernooien

Voor de Zandvoortse basisscholen worden er jaarlijks verschillende sporttoernooien georganiseerd. Voor de jongens en meisjes vinden aparte toernooien plaats voor voetbal en basketbal. Voor groep 8 is er een variathon. Per toernooi wordt besloten tot wel of geen deelname. Deelname hangt af van het feit of we een team kunnen samenstellen.

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Thema ruimte en planeten
Beroependag